شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

بلاگ

بلاگ

جوش سر به سر میلگرد و پیشینه آن
۲۲ آذر ۱۴۰۱

افزایش چشم گیر ساخت و ساز در بلند مرتبه سازی سازه های عمرانی، سدها ، ...

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی پیشینه ای در صنعت ریلی ...

حد فاصله مجاز بین جوش ها و محل قرار گیری فورجینگ میلگرد
۲۲ آذر ۱۴۰۱

حد فاصله جایز بین جوش های فورجینگ میلگرد : جوش سر به سر میلگرد فورجینگ ...

معرفی اتصالات کوپلر و رزوه و مزایای استفاده از آنها
۲۰ آذر ۱۴۰۱

معرفی اتصالات کوپلر و رزوه و مزایای استفاده از آنها :بدیهی است وقتی روش جدیدی ...

نکات ایمنی جوش سر به سر میلگرد فورجینگ
۱۹ آذر ۱۴۰۱

نکات ایمنی جوش سر به سر میلگرد فورجینگ : با توسعه روز افزون پروژه های ...

جوش سر به سر میلگرد فورجینگ جایگزین وصله پوشش
۲۴ آبان ۱۴۰۱

جوش سر به سر میلگرد فورجینگ جایگزین وصله پوشش : چکیدهشایان به ذکر است ، طیف ...