شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya
مزایای جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد (فورجینگ)

مزایای جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد (فورجینگ)

از آنجا که حدود یک دهه است فناوری فورجینگ وارد کشورمان ایران شده و مورد استقبال فعالان صنعت ساختمان قرار گرفته است، در طی این مقاله می خواهیم مزایای فورجینگ یا مزیت های جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد را به اختصار بیان کنیم. جوش سر به سر فشاری گازی یا جوشکاری فورجینگ یکی از انواع اتصالات میلگرد یا وصله های آرماتور در سازه های عمرانی بتنی می باشد. این نوع وصله ی میلگرد به علت مزایا فنی و اقتصادی متعددی که دارد به طرز گسترده ای در کشور لرزه خیز ژاپن کاربرد دارد و رایج می باشد. مطابق پژوهشی که در سال 2016 انجام شده اتصال جوش سر به سر فشاری گازی (فورجینگ) در حدود 70 درصد از کل اتصالات انجام شده در سازه های عمرانی بتنی ژاپن را در بر می گیرد که نشان از مزایا جوشکاری فورجینگ نسبت به سایر روش ها دارد.

فرآیند جوش سر به سر فشاری گازی به این صورت می باشد که دو سر میلگرد ابتدا با ابزار مخصوص برش می خورد، سپس میلگردها در گیره های مخصوص نگهدارنده قرار می گیرد و از طریق پمپ هیدرولیک و گیره نگهدارنده تحت فشار محوری قرار می گیرد و در همین حین توسط شعله حاصل از احتراق گاز استیلن و اکسیژن مورد گرمایش و حرارت دهی قرار می گیرد. فشار و حرارت توام موجب نفوذ دو قطعه میلگرد در یکدیگر می شود و ضمن ادغام میلگرد و تبلور مجدد شبکه کریستالی ملکولی، اتصال حاصل می شود.

 

 

مزایای اقتصادی فورجینگ

قیمت تمام شده یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در هر پروژه ساختمانی می باشد. استفاده از جوش فورجینگ میلگرد می تواند مزایای اقتصادی زیر را به همراه داشته باشد که در ادامه در مورد مزایا جوشکاری فورجینگ در بخش اقتصادی صحبت می کنیم.

 

حذف اورلپ میلگرد

جوش فورجینگ با حذف اورلپ یا وصله پوششی موجب صرفه جویی در میلگرد مصرفی و هزینه های ساخت و ساز می گردد. با توجه به عدم استفاده از فناوری های نوین، سالیانه صدها هزار تن میلگرد به علت استفاده از روش سنتی اورلپ به هدر می رود. از آنجا که اورلپ وزن قابل توجهی دارد با حذف آن در مصرف میلگرد کاهش قابل ملاحظه ای ایجاد می شود. اجرای روش جوش سر به سر میلگرد می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای (تا 30 درصد) در مصرف میلگرد، با حذف اورلپ و پرتی داشته باشد.

حذف اورلپ و پرتی میلگرد در جوش فورجینگ از مزایای فورجینگ

 

حذف پرتی شاخه های میلگرد

با بکارگیری جوش سر به سر فورجینگ شاخه های 12 متری میلگرد را با طول دلخواه می توان برش داده و به یکدیگر متصل نمود و این امر موجب حذف پرتی میلگرد می گردد که در صورت بکارگیری اورلپ غیرقابل اجتناب است.

 

بکارگیری پرتی میلگرد

با فناوری جوش سر به سر فورجینگ می توان تکه های مختلف میلگرد را هم به یکدیگر متصل نموده و مجدد آنها را بکار گرفت.

 

کاهش مصرف بتن

استفاده از جوش سر به سر فورجینگ باعث می شود محدودیت 3 درصد آرماتور در مقاطع بتنی به نزدیک 6 درصد افزایش یافته و ابعاد مقاطع بتنی در طراحی و اجرا کاهش یابد. این پدیده منجر به مصرف کمتر بتن در سازه می شود.

مزایای جوشکاری فورجینگ در بخش اقتصادی

 

تامین فضای معماری بهتر

کاهش مقاطع بتنی ستون ها منجر به تامین فضای بیشتر و مناسب تری در ساختمان می شود و خود این امر سود آور قابل توجهی برای سازندگان در پی خواهد داشت.

 

تامین ساده تر پارکینگ در طبقات منفی

به علت کاهش مقاطع بتنی و افزایش فضاهای مابین دو ستون، تامین پارکینگ ها برای سازندگان راحت تر قابل انجام می باشد و بعضا از حذف ناخواسته ی پارکینگ ها جلوگیری به عمل می آید.

 

حذف روان کننده

در سازه های بلند مرتبه به علت تراکم بالای میلگرد در مقاطع بتنی استفاده از روان کننده ها بعضا غیر قابل اجتناب می باشد که خود هزینه ی مضاعفی را به پروژه تحمیل می نماید. استفاده از جوش سر به سر فشاری – گازی فورجینگ باعث کاهش تراکم و حذف روان کننده و کاهش هزینه های ساخت و ساز می گردد.

 

مزایا فنی جوشکاری فورجینگ میلگرد

به جز مزیت های اقتصادی استفاده از جوش سر به سر میلگرد با روش فشاری گازی (فورجینگ)، در بحث فنی هم استفاده از این روش مزایای زیادی مثل سبک تر شدن سازه، مقاومت در برابر زلزله و … به همراه دارد که در ادامه در خصوص مزایا فورجینگ در بخش فنی صحبت می کنیم.

 

یکپارچه شدن میلگرد ها

استفاده از جوش سر به سر میلگرد با حذف اورلپ باعث یکپارچه شدن میلگرد در مقاطع بتنی می گردد. در نتیجه وظیفه انتقال نیرو حتی در عدم حضور بتن به خوبی انجام می گردد.

مزایا فورجینگ میلگرد در مباحث فنی ساختمان

 

سبک تر شدن سازه

استفاده از جوش سر به سر فورجینگ منجر به حذف اورلپ و کاهش ابعاد مقاطع بتنی گردیده و این امر (حذف اورلپ و کاهش مصرف بتن) منجر به کاهش وزن قابل توجه سازه می گردد.

 

عدم تغییر در فرکانس های طبیعی سازه

استفاده از وصله پوششی یا اورلپ به خصوص با اجرای نادرست آن باعث افزایش ضریب سفتی (فنریت) سازه می گردد و در نتیجه این اتفاق منجر به تغییر در فرکانس های طبیعی سازه می شود که خود برای سازه تهدیدی در مقابل بارهای رفت و برگشتی مانند زلزله محسوب می شود. با جایگزینی وصله پوشش با جوش سر به سر فورجینگ تغییری در فرکانس های طبیعی سازه ی طراحی شده صورت نمی گیرد و ایمنی سازه برابر زلزله افزایش می یابد.

 

بتن ریزی بهتر

با استفاده از جوش سر به سر فشاری گازی (فورجینگ) باعث کاهش چشمگیر تراکم میلگرد در مقاطع و پوشش دهی (کاور) بهتر بتن و اجرای مناسب تر اسکلت سازه بتنی می شود.

 

حذف روان کننده و عدم کاهش کیفیت بتن

بکارگیری جوش سر به سر میلگرد فورجینگ باعث کاهش تراکم و حذف روان کننده می گردد. روان کننده و یا سایر افزودنی های بتن عمدتا موجب تغییر و کاهش در کیفیت بتن می شوند.

 

جذب انرژی، انعطاف پذیری سازه و مقاوم سازی

با استفاده از جوش سر به سر فورجینگ و حذف اورلپ انعطاف پذیری سازه بالا رفته و جذب انرژی ناشی از زلزله بالاتر می رود. این مساله خصوصا در سازه های بلند مرتبه با شکل پذیری ویژه حائز اهمیت می باشد. با اجرای روش جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاهش مصرف میلگرد، وزن اصلی سازه کاهش یافته و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت. همچنین به دلیل افزایش سطح مقطع میلگرد، نگهداری یکنواخت نیرو در محل اتصال و مشابه بودن خواص فیزیکی میلگرد در نقطه اتصال با آلیاژ میلگرد پایه، استحکام مکانیکی میلگرد در نقطه اتصال بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد.

 

امکان اتصال ریشه های انتظار کوتاه

با استفاده از جوش سر به سر فورجینگ امکان اتصال ریشه های کوتاهی که امکان اورلپ ندارند، فراهم می کند. این مساله راه گشای کم هزینه ی بسیاری از بن بست هایی است که بر اثر خطای انسانی و یا بریده شدن میلگردهای انتظار اتفاق می افتد، می باشد.

 

اجرای بهتر

با اجرای جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال، و کاهش اشتباهات انسانی در زمان اتصال میلگردها، امکان ویبره بهتر بتن، که مشکل بسیار مهمی در ساخت سازه های بتنی محسوب می شود، برطرف می گردد و درگیری بتن با میلگردها افزایش خواهد یافت؛ این امر درنهایت، بهینه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن مسلح شده با میلگرد را به همراه خواهد داشت.

 

نتیجه گیری

با عنایت به موارد برشمرده شده در بالا که مهمترین مزایا فورجینگ (جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد) می باشد، رشد و گسترش استفاده از جوش فورجینگ میلگرد در صنعت عمرانی و ساخت و ساز کشورمان ایران ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.

شرکت پویاگستر در طی یک دهه ی گذشته تلاش های فراوانی برای ترویج، تجهیز و آموزش این روش در راستای صنعتی سازی و مقاوم سازی صنعت ساختمان انجام داده است. در صورت نیاز به مشاوره برای اجرای فورجینگ، قیمت دستگاه فورجینگ و خدمات پس از فروش، کارشناسان پویاگستر آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

 

سوالات کوتاه

مزایای جوش فورجینگ چیست؟

کاهش مصرف میلگرد (حذف اورلپ و پرتی میلگرد)، کاهش وزن ساختمان (سازه) و تامین فضای معماری بهتر، کاهش نیروی ثقلی جانبی و در نتیجه افزایش مقاومت سازه، افزایش ایمنی ساختمان در مقابل زلزله، کاهش بتن ریزی و پایین آمدن درصد خطای نیروی انسانی از مهم ترین مزایای جوش فورجینگ (جوشکاری فورجینگ) محسوب می شوند.

آیا استفاده از جوش فورجینگ باعث مقاومت بیشتر سازه در مقابل زلزله می شود؟

بله، جوش فورجینگ با کاهش مصرف میلگرد و بتن ریزی و در نتیجه کاهش وزن سازه و بالا بردن انعطاف پذیری سازه و جذب انرژی ناشی از زلزله به مقاومت سازه (خصوصا در ساختمان های بلند مرتبه) کمک شایانی می کند.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.