شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

فورجینگ

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ
۳۰ مهر ۱۴۰۱

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ در این مقاله نحوه محاسبه و روش بدست آوردن سود حاصل ...

اخبار و مقالات آموزشی مرتبط با جوش سر به سر میلگرد به روش فشاری گازی (فورجینگ)، گزارش پروژه های فورجینگ، اخبار پروژه های فورجینگ، همایش و نمایشگاه های مرتبط صنعت ساختمان و جوشکاری فورجینگ، مقاله آموزش فورجینگ