شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

فورجینگ

جوش سر به سر میلگرد و پیشینه آن
۲۲ آذر ۱۴۰۱

افزایش چشم گیر ساخت و ساز در بلند مرتبه سازی سازه های عمرانی، سدها ، تونل ها ، زیرگذرها و ...

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی پیشینه ای در صنعت ریلی و در اتصال ریل های ...

حد فاصله مجاز بین جوش ها و محل قرار گیری فورجینگ میلگرد
۲۲ آذر ۱۴۰۱

حد فاصله جایز بین جوش های فورجینگ میلگرد : جوش سر به سر میلگرد فورجینگ روشی نوین برای اتصال میلگردهای ...

نکات ایمنی جوش سر به سر میلگرد فورجینگ
۱۹ آذر ۱۴۰۱

نکات ایمنی جوش سر به سر میلگرد فورجینگ : با توسعه روز افزون پروژه های ساختمانی و افزایش حجم سازه ...

جوش سر به سر میلگرد فورجینگ جایگزین وصله پوشش
۲۴ آبان ۱۴۰۱

جوش سر به سر میلگرد فورجینگ جایگزین وصله پوشش : چکیدهشایان به ذکر است ، طیف عظیمی از ضعف سازه های ...

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ
۳۰ مهر ۱۴۰۱

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ در این مقاله نحوه محاسبه و روش بدست آوردن سود حاصل ...