شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

پروژه ها

پروژه هما (شهرک شهید باقری چیتگر)
پروژه هما (شهرک شهید باقری چیتگر)
پروژه دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام
پروژه دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام
پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند
پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند
پروژه اداری تجاری 17 طبقه الف
پروژه اداری تجاری 17 طبقه الف