شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پروژه های جوش سر به سر میلگرد - فورجینگ

پروژه ی مجتمع مسکونی 400 واحدی يكشنبه, ‏26 ‏آذر ‏1396

پروژه مجتمع مسکونی 400 واحدی

پروژه هواپیمایی کشوری

پروژه هواپیمایی کشوری

پروژه آسمان سه شنبه, ‏17 ‏اسفند ‏1389

پروژه مسکونی 2160 واحدی آسمان

پروژه زیتون

پروژه زیتون

پروژه جوش

پروژه ولنجک

پروژه های فورجینگ

پروژه آرشا برج 14 طبقه

پروژه ی فورجینگ

پروژه مسکونی اسلام شهر

پروژه پل چمران

پروژه پل چمران

پروژه های فورجینگ

این یک عنوان است

جوش سر به سر میلگرد

پروژه مسکونی 10 طبقه

جوش سر به سر میلگرد

پروژه مسکونی ظفر

جوش سر به سر میلگرد

پروژه مسکونی پاسداران

پروژه های فورجینگ

پروژه برج رویال ارکیده

پروژه های فورجینگ

پروژه پارکینگ جوانمردان

پروژه های فورجینگ

پروژه عمارت پارس

پروژه های فورجینگ

پروژه مسکونی مهرداد

پروژه های فورجینگ یس شسی

پروژه مسجد جامع لویزان

پروژه های فورجینگ

پروژه مسکونی میدان فلسطین