شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya
نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ 

در این مقاله نحوه محاسبه و روش بدست آوردن سود حاصل از صرفه جویی با استفاده از جوش سر به سر میلگرد  ( فورجینگ ) و چگونگی برآورد آن توضیح داده می شود لازم به ذکر است مقادیر برحسب ریال حساب میشوند.

باوجود برآوردهای انجام شده  در روش جوشکاری فورجینگ  با توجه به این موضوع که این روش از صرفه اقتصادی  بالایی برخوردار است و از لحاظ هزینه و  صرف زمان ،  انجام  آن بر روی میلگرد های 18 تا 32  ( بالاتر از این سایز کمتر مورد استفاده پروژه های ساختمانی  قرار میگیرد ) قابل توجیه است .

 

میلگرد

محاسبات ذکر شده در جدول زیر برای سایزهای 18 الی 32 آرماتور و برمبنای قیمت روز میلگرد ،  محاسبه  گردیده است . در صورت نوسان قیمت این اعداد متغیر می باشد.

ابتدا وزن مخصوص یک متر طول از هر سایز میلگرد را از مراجع استخراج می کنیم.

محاسبه قیمت

 ضریب محاسبه طول لازم برای اورلپ :

بسته به نوع سازه , ارتفاع سازه , ضرایب بارگزاری , ضرایب کاربرد سازه , نوع زمین و غیره در پروژه های مختلف متفاوت است . لذا در این مقاله این محاسبات برای ضرایب متداول 50 فی الی 70 فی محاسبات انجام می پذیرد.

( به طور متداول 60 فی برای محاسبات در نظر گرفته می شود )

جوش سر به سر میلگرد فورجینگ

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ 

با استفاده از اطلاعات اولیه همچون سایز میلگرد , وزن یک متر طول , اندازه اورلپ , میتوان طبق فرمول زیر ارزش هر اورلپ را محاسبه کرد.

سایز میلگرد x  ضریب محاسبه60 فی x  وزن مخصوص یک متر(هر متر)  طول میلگرد x  ارزش ( قیمت به روز ) هر کیلوگرم میلگرد

مثال : 60 فی ثابت می باشد :

در یک سازه بتنی سایز میلگرد 28 بوده و طول اورلپ 60 فی می باشد :

60 فی x سایز میلگرد 28 = 168 سانتیمتر طول مورد نیاز جهت اورلپ کردن میلگرد

168سانتیمتر x 4.83وزن یک متر طول میلگرد سایز 28 = 811.44 کیلوگرم وزن اورلپ

811.44کیلوگرم x  17000(برفرض مثال) قیمت یک کیلوگرم میلگرد بروز با توجه به نرخ قیمت = 137944 تومان قیمت اورلپ*

نحوه محاسبه توجیه اقتصادی اورلپ و حذف آن توسط فورجینگ 

 لازم به ذکر میباشد محاسبه قیمت با توجه به نوسان نرخ بروز در بازار می باشد.

فرمول محاسبه وزن هر متر میلگرد در طول مورد نیاز آن :

  1. 3×(سایز میلگرد) 2 / (عدد 25)2
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.