شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

کوپلر موقعیت

کوپلر موقعیت  position coupler

در مواقعی که دو آرماتور قابلیت به حرکت نداشته باشند و در دو قسمت مجزا در سازه از یکدیگر قرار گرفته باشند از کوپلر موقعیت استفاده میشود.

این نوع کوپلر شامل  یک قسمت نر و یک قسمت ماده و یک مهره قفل شونده میباشد که قطعه نر شامل یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی هم راستا (موازی) میباشد .

قطعه ماده همچنین شامل رزوه داخلی موازی بوده و مهره ی رابط اتصال دهنده جهت مستحکم نگهداشتن اتصال مورد استفاده قرار میگیرد.

کوپلر موقعیت
کوپلر موقعیت
کوپلر موقعیت
انواع کوپلر موقعیت در سایز های مختلف
کوپلر موقعیت
نمونه ای از کوپلر موقعیت