شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

باتوجه به نفوذ روزافزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف، وجود پمپ هایی با توان و فشارهای مختلف بیش از پیش موردنیاز است. پمپ های هیدرولیک یا مولد انرژی هیدرولیکی به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و غیره تامین می گردد، به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. 

در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان موردنیاز این انرژی افزوده، به کار مطلوب تبدیل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی نموده تا توسط پمپ به سایر قسمتهای مدار هیدرولیک هدایت شود.

اساس کار پمپ هیدرولیک، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته، و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت از سمت مکش به سمت تخلیه، و درنتیجه افزایش فشار جریان است. بنابراین، پمپهای هیدرولیک براساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده باشد.

حجم روغن پرفشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی، بستگی به ظرفیت پمپ و حجم جابه جاشده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود و پارامترهای مهم یک پمپ شدت جریان و فشار هستند.

شرکت ریکن(RIKEN) ژاپن، انتخاب وسیعی از پمپهای هیدرولیک فشار بالا را با اطمینان، دوام و ایمنی بالا ارائه می نماید؛ به طوریکه که امکان انتخاب پمپ موردنظر برای هر کاربرد نیازمند نیرو را برآورده می سازد. ریکن با تولید بیش از 1000 نوع محصول نیروی هیدرولیکی مختلف شامل پمپهای دستی(manual pumps)، پمپهای فعال با باتری(battery driven pumps)، پمپهای فعال با گاز(gas powered pumps)، پمپ های بادی(air driven pumps)، پمپهای الکتریکی(electric driven pumps) و در کنار آن لوازم و تجهیزات جانبی در جهان منحصر به فرد است. 

پمپهای هیدرولیک فشار بالا و شیرهای پیشرفته شرکت پویاگستر، گارانتی مادام العمر محصول را ارائه می نمایند و طوری طراحی شده اند که سبب افزایش کارآیی شما در انجام فعالیت صنعتی می گردند.