شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پروژه های اتصالات مکانیکی کوپلر

پروژه 252 واحدی الماس تعاونی مسکن دندانپزشکان

پروژه 252 واحدی الماس تعاونی مسکن دندانپزشکان

پروژه 1800 ی واحدی مژده

پروژه 1800 ی واحدی مژده

پروژه اداری 30 طبقه شهرداریی

پروژه اداری 30 طبقه شهرداری

پروژه اداری تجاری 17 طبقه رونیکا پالاس

پروژه اداری تجاری 17 طبقه رونیکا پالاس

پروژه اداری تجاری 17 طبقه الف

پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند3

پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند

پروژه اسلام شهر

پروژه اسلام شهر

پروژه بهنام

پروژه بهنام

پروژه بیمارستان خیریه امام علی

پروژه بیمارستان خیریه امام علی

پروژه هزاره سوم

پروژه هزاره سوم

دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام

دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام

رونیکا اشرفی اصفهانی

رونیکا اشرفی اصفهانی