شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

تولید گاز استیلن و گاز اکسیژن

تولید گاز استیلن چگونه است؟

استیلن با روش های گوناگونی تولید می شود. با توجه به ماده اولیه مورد استفاده، می توان روش های تولید استیلن را به دو گروه کلی دسته بندی کرد:

 

1: با استفاده از کلسیم کاربید 

2: هیدروکربن ها

1: با استفاده از کلسیم کاربید

در این روش گاز استیلن،از مخلوط کلسیم کاربید و آب استیلن تولید می شود. ژنراتورهای مخصوص برای انجام این واکنش بر اساس میزان آب مصرفی طراحی شده است. در حال حاضر این ژنراتورها در صنعت استفاده می شوند.

سنگ کاربید

2: با استفاده از هیدروکربن ها

در تولید گاز استیلن با استفاده از هیدروکربن ها، فرآیندهایی طراحی شده است، با توجه به منابع انرژی مورد استفاده در این فرآیندها، به دو دسته برق و احتراق طبقه بندی می شوند. در حال حاضر بیش از 10 روش گوناگون برای تهیه استیلن با این مواد اولیه در صنعت مورد استفاده  قرار گرفته است.