شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

انواع کوپلر

کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

اتصال دهنده میلگردها در صورتی که یکی از دو آرماتور امکان چرخش داشته باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید
کوپلر انتهایی

کوپلر انتهایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید
برش خورده کوپلر تبدیلی

کوپلر تبدیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر بغل پیچ

کوپلر تبدیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
اینجا کلیک کنید
کوپلر انتهایی

کوپلر انتهایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید
کوپلر تبدیلی

کوپلر استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید

کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید

کوپلر پیچی

کوپلر انتهایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید

کوپلر انتهایی

کوپلر پیچی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اینجا کلیک کنید