شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

نحوه عملکرد جوش سر به سر میلگرد

در روش جوش سر به سر میلگرد‌، وصله پوششی (اورلپ) در سازه‌های بتنی حذف می‌گردد. این روش در مقایسه با دیگر روش‌های اتصال مکانیکی، بسیار متفاوت است. اتم‌های موجود در میلگرد، بوسیله حرارت به حرکت در می‌آیند و باعث اتصال دو سر میلگردها به یکدیگر می‌شوند. در این روش، حرارت بالای ایجاد شده حاصل از سوختن گاز اکسیژن و استیلن(حدود 1200 تا 1300 درجه سانتی گراد)، باعث ایجاد پیوند بین دو سر آرماتور می شود؛ بطوری که اتمها در محل اتصال، تحت تاثیر حرارت و فشار بالا، بدون ایجاد تغییر شیمیایی، با هم آمیخته شده، امتزاج صورت می‌گیرد و فلز یکپارچه‌ای بوجود می‌آید.

نحوه ی اجرای فورجینگ
نحوه عملکرد جوش