شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

آزمایشات فورجینگ

تست های جوش

1. آزمونهای چشمی : بعد از اجرای جوش سر به سر، آزمونهای چشمی، مطابق دستورالعمل آیین‌نامه انجام می‌شود.

آزمایشات فورجینگ

2. آزمون‌های بعد از اجرا (DT تستهای مخرب جوش): از قبیل کشش، خمش و سایر آزمون‌های مشابه.

آزمایشات فورجینگ
عکس العمل آرماتور تحت اثر کشش بیش از حد
آزمایشات فورجینگ
عکس العمل آرماتور تحت اثر خمش

3 . آزمونهای بعد از اجرا (NDT تستهای غیرمخرب جوش): از قبیل آلتراسونیک و ...

آزمایشات فورجینگ