شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پروژه ها

پروژه هما (شهرک شهید باقری چیتگر)
پروژه هما (شهرک شهید باقری چیتگر)
پروژه دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام
پروژه دو برج 31 طبقه اداری تجاری بهرام
پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند
پروژه اداری تجاری سیتی سنتر پرند
پروژه اداری تجاری 17 طبقه الف
پروژه اداری تجاری 17 طبقه الف
پروژه اداری تجاری  17 طبقه رونیکا پالاس
پروژه اداری تجاری 17 طبقه رونیکا پالاس
پروژه اداری 30 طبقه شهرداری
پروژه اداری 30 طبقه شهرداری