شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پروژه ها

پروژه هواپیمایی کشوری
پروژه هواپیمایی کشوری
پروژه ی مجتمع مسکونی 400 واحدی يكشنبه, ‏26 ‏آذر ‏1396
پروژه ی مجتمع مسکونی 400 واحدی يكشنبه, ‏26 ‏آذر ‏1396
مجتمع مسکونی 2160 واحد اسمان
مجتمع مسکونی 2160 واحد اسمان
پروژه رزوه و کوپلر اسلامشهر
پروژه رزوه و کوپلر اسلامشهر
پروژه کوپلر و رزوه اشرفی اصفهانی
پروژه کوپلر و رزوه اشرفی اصفهانی
پروژه اقدسیه اجرای جوش سر به سر میلگرد
پروژه اقدسیه اجرای جوش سر به سر میلگرد