شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

پروژه ها

پروژه 1800 واحدی مژده
پروژه 1800 واحدی مژده
پروژه 252 واحدی الماس (تعاونی مسکن دندانپزشکان)
پروژه 252 واحدی الماس (تعاونی مسکن دندانپزشکان)
پروژه بیمارستان خیریه امام علی
پروژه بیمارستان خیریه امام علی
پروژه ولنجک  يكشنبه, ‏9 ‏مرداد ‏1401
پروژه ولنجک يكشنبه, ‏9 ‏مرداد ‏1401
پروژه زیتون
پروژه زیتون
پروژه آسمان سه شنبه, ‏17 ‏اسفند ‏1389
پروژه آسمان سه شنبه, ‏17 ‏اسفند ‏1389