شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

فورجینگ

خدمات پس از فروش  جوش سر به سر فشاری گازی (فورجینگ)
۱ اسفند ۱۴۰۱

خدمات پس از فروش در معنا و مفهوم کلی در حقیقت عبارت است از تعهدی  که یک شرکت برای جلب ...

محدودیت های (معایب) جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد (فورجینگ)
۲۸ بهمن ۱۴۰۱

جوش سر به سر فشاری گازی (فورجینگ) روشی نوین از اتصالات میلگرد می باشد، این شیوه فرآیندی قابل اطمینان، سریع ...

مزایا جوش سر به سر فشاری گازی میلگرد (فورجینگ)
۲۷ بهمن ۱۴۰۱

جوش سر به سر فشاری گازی یا فورجینگ یکی از انواع اتصالات میلگرد یا وصله های آرماتور در سازه های ...

جوش سر به سر میلگرد و پیشینه آن
۲۲ آذر ۱۴۰۱

افزایش چشم گیر ساخت و ساز در بلند مرتبه سازی سازه های عمرانی، سدها ، تونل ها ، زیرگذرها و ...

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی
۲۲ آذر ۱۴۰۱

جوشکاری سر به سر میلگرد فورجینگ به روش فشاری گازی پیشینه ای در صنعت ریلی و در اتصال ریل های ...

حد فاصله مجاز بین جوش ها و محل قرار گیری فورجینگ میلگرد
۲۲ آذر ۱۴۰۱

حد فاصله جایز بین جوش های فورجینگ میلگرد : جوش سر به سر میلگرد فورجینگ روشی نوین برای اتصال میلگردهای ...

اخبار و مقالات آموزشی مرتبط با جوش سر به سر میلگرد به روش فشاری گازی (فورجینگ)، گزارش پروژه های فورجینگ، اخبار پروژه های فورجینگ، همایش و نمایشگاه های مرتبط صنعت ساختمان و جوشکاری فورجینگ، مقاله آموزش فورجینگ